Llar d'Infants "El Barrufet" Campdevànol
Telf. 972 73 08 36
llarelbarrufet@gmail.com

Adaptació

Adaptació a l’escola


L’adaptació a l’escola és un període molt important en què l’infant crea vincles afectius amb les mestres i amb altres criatures. Com es viuen els primers dies incideix en els sentiments que l’escola desperta a la criatura més endavant. És per aquest motiu que l’adaptació es contempla amb l’acompanyament de les famílies durant el temps que l’infant necessiti per sentir-se bé, i segur, a l’escola.
El període d’adaptació és obert i no té un final concret. En principi, es preveu que un infant pot arribar a necessitar uns dos mesos; tot i així, si passat aquest període encara no està adaptat i continua necessitant l’acompanyament de familiars, s’inicia un treball conjunt entre família i mestres per tal de dissenyar un pla d’adaptació i acompanyament més individualitzat. D’altra banda, hi ha molts infants que amb tres setmanes o un mes ja estan adaptats, i els pares i mares poden deixar d’acompanyar-lo durant tota la franja escolar.

Creiem que fins i tot els infants que no poden tenir acompanyament familiar durant la primera fase de l’adaptació, es beneficien de la presència d’altres famílies. Sembla que és difícil que un infant se senti segur si observa en l’ambient un sol adult i vint-i-cinc infants com ell. Hi ha estudis que demostren que la sensació de l’infant és d’inseguretat: no comprèn qui el cuidarà si només hi ha un adult, i de seguida perceben la possibilitat que diversos infants necessitin aquest adult al mateix temps. La presència de molts adults a l’ambient genera seguretat perquè l’infant sent que pot ser atès per un d’aquests adults en qualsevol moment; i de fet, així és com ho fem amb les famílies. Prèviament a l’inici de l’escola i, per tant, a l’inici del període d’adaptació, es fa una reunió on es comenten aquests aspectes. L’important és que els adults que podran quedar-se durant l’adaptació dels seus infants, sentin que poden acompanyar altres infants (a més del seu propi fill o filla) ja que hi haurà molts moments que el seu infant no els necessitarà i que algun altre nen o nena pot requerir la intervenció o acompanyament d’un adult.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada